乐动体育场地f

 tham dự | thời gian:2023-06-05 17:11:22

Theo quyết định, ông Võ Ngọc Thành (59 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh , được nghỉ hưu trước tuổi, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1.11.2022. Lý do ông Thành nghỉ hưu sớm là do "suy giảm khả năng lao động" với tỷ lệ được xác định là 78%.

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ
Chấp thuận cho nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành nghỉ hưu sớm  - ảnh 1

Ông Võ Ngọc Thành

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ

Trần Hiếu

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ

Trước đó, do có những sai phạm trong quá trình công tác, ông Thành đã bị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ông Thành cũng bị xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ

Đồng thời, Ban Bí thư cũng đã ra quyết định thi hành kỷ luật cách chức Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và Bí thư Ban cán sự đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 đối với ông Võ Ngọc Thành.

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ\n

Ban Bí thư xác định ông Võ Ngọc Thành với cương vị Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, phải chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026.

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở, lâm nghiệp, xây dựng, quy hoạch.

ấpthuậnchonguyênChủtịchUBNDtỉnhGiaLaiVõNgọcThànhnghỉhưusớ đứng đầu: 1716bước lên: 9